Medlemskab og kontingent

Alle medlemskaber gælder i perioden 1/3 – 28/2.


Almindeligt medlemskab kr. 600.-/årligt

Som almindeligt medlem har man mulighed for at træne på skolen i de almindelige træningstider, som p.t. er søndag 11-14.

Det forventes, at man selv holder øje med kalender og facebook mht. ændrede træningstider og eventuelle aflysninger.

Ved indmeldelse får man en t-shirt, som bl.a. bruges ved eksterne arrangementer.

Ved indmeldelse efter sommerferien reduceres prisen, således man indbetaler indmeldelsesgebyr på 100 kr. samt 50 kr. pr. påbegyndte måned til og med februar.  Starter man fx 15/8 betales 100 kr. i indmeldelsesgebyr + 7 x 50 kr. for månederne august til og med februar. Starter man 17/12, betales 100 kr. i indmeldelsesgebyr + 3 x 50 kr. for december til og med februar.


Familiemedlemskab: 1.200.-/årligt for de 2 første og 200 kr. pr. efterfølgende medlem

Et familiemedlemsskab er, som ordet siger, et medlemskab for hele familien (samme folkeregisteradresse). Der er ingen reduktion ved senere indmeldelse. Reglerne for medlemsskabet er som ved et almindeligt medlemskab.


Støttemedlem kr. 100.-/årligt

Som støttemedlem kan man deltage gratis i de forestillinger som klubben afholder. Klubben ser gerne, at støttemedlemmer også aktivt tager del i klubben, fx tilbyder praktisk hjælp ved arrangementer, måske bager en kage til alm. træning o.l.


Mini-medlem kr. 100.-/årligt

Er man mellem 0 og 6 år, og måske alligevel kommer i klubben, enten sammen med mor og far eller som mindre søskende, så kan man blive mini-medlem. Som mini-medlem kan man deltage gratis ved de forestillinger, som klubben afholder og man får en t-shirt. Minimedlemmer SKAL være ifølge med en voksen, som til en hver tid har ansvaret for barnet og for at barnet ikke er ”til gene” for de udførende artister. Dette gælder både til træning og arrangementer.


Indbetaling

Skal ske til Spar Nord, og husk at skrive navn på indbetalingen: Reg. nr. 9286 Kontonr. 4580404915

Informationer om navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, og fødselsdato sendes til kasserer@aalborgcirkusklub.dk.

Ved børn under 18 skal forældres navn, mail og telefonnummer også oplyses. Oplys også hvilket medlemskab du ønsker.

Hvis du er tidligere medlem, så er det nok at indbetale, med mindre du skifter medlemskab, så send lige en mail.

Det er muligt at få deltage i træning 3 gange, inden der er krav om indmeldelse. Disse prøve-gange medregnes i tidspunktet for indmeldelse.Træningen

Træningen foregår normalt frit og man henter inspiration hos de andre i klubben undervejs. Vi arrangerer dog også ofte "workshops" under en del af træningen, så man får prøvet noget nyt og laver noget fælles med de andre.


Tøj til træningen skal være praktisk og noget man kan bevæge sig i. Tøj til shows osv sørger man også selv for, indtil vi en dag måske bliver mere organiserede.


Man er fri til at komme og gå som man vil, men vi ser gerne at der mødes til den fastsatte tid, så alle kan hjælpe med at stille op og være med i den fælles opvarmning.


Forældre er velkomne til at blive og kigge på, men endnu mere velkomne til at deltage i træningen eller bage kage og hjælpe til ved arrangementer.


Sikring og forsikring

Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på sikkerhed og der er altid mindst een godkendt voksen til stede i salen når der trænes.


Det vil normalt være medlemmets egen ulykkesforsikring, som yder erstatning  i tilfælde af skader opstået i forbindelse med træningen. Cirkusaktiviteter vil typisk ikke gå ind under "ekstremsport" (som ofte ikke dækkes af normale ulykkesforsikringer), og vi ser heldigvis heller ikke ret mange skader under vores træning. Men vær alligevel opmærksom på, om der skulle være  undtagelser i  netop jeres forsikring.


DUBAL har en forsikring, som dækker medlemsklubberne, herunder Aalborg CIrkus Klub, men dækningen begrænser sig til skader forårsaget af ikke-medlemmer, i forbindelse med hjælp ved klubbens arrangementer eller lignende (tror vi nok).